לשקול מחדש: המדריך הפסיכולוגי למטפל הבריאטרי (2010)

המדריך הסיכולוגי למטפל הבריאטרי

ספר הדרכה לאנשי מקצוע העובדים עם אנשים הסובלים מהשמנה מוריבידית ופונים לניתוחים לטיפול בהשמנה. המדריך מבוסס על ניסיון קליני ומחקרים אמפיריים מצטברים בתחום ומציע נקודת מבט פסיכולוגית כחלק בלתי נפרד ממערך הטיפול הבריאטרי. המדריך מספק כלים מעשיים להערכה ולעבודה מתמשכת עם האוכלוסייה הבריאטרית.

מבין הנושאים המופיעים במדריך

  • מאפייני האוכלוסייה הפונה לניתוחים בריאטריים.
  • כלים מעשיים להערכת מועמדים הפונים לניתוח בריאטרי.
  • קווים מנחים לבניית תכנית טיפול למועמדים העוברים את הסינון הראשוני לניתוח.
  • תיאור שלבי התהליך הבריאטרי תוך פירוט תרומתו של הפסיכולוג בשלבים השונים של התהליך.
  • קווים מנחים להערכת התאמת מועמדים להשתתפות בקבוצת מיומנויות הרזיה.
  • פרוטוקול קורס מיומנויות הרזיה, כולל דפי עזר להנחיה. הפרוטוקול מבוסס על עקרונות עבודה של טיפול התנהגותי-קוגניטיבי וטיפול דיאלקטי בהפרעות אכילה, המותאם באופן ספציפי לאוכלוסייה הבריאטרית.